Nepodceňujte sito

Posted on

Na každej vysokej škole v prvom ročníku funguje akési sito. Zabezpečuje ho jeden alebo dva obzvlášť vypečené predmety, ktoré úspešné absolvujú len tí najlepší. Alebo tí najusilovnejší. Väčšinou ide o predmety, na ktoré sa musíte veľa učiť naspamäť. Nemajú príliš veľkú logiku, ide o slepé memorovanie. Ak vám na škole záleží, nepodceňujte to. S postojom nejako už bude to ďaleko nedotiahnete.

Nechajte to na iných

Niekedy sa stane, že sa tak na tieto predmety sústredíte, že jednoducho nezvládate ostatné povinnosti. Nestihnete ani vypracovanie seminárnej práce na menej dôležitý predmet, ale neoplatí sa nechať to plávať. Ak už na to naozaj nemáte žiadne kapacity, ani silu riešiť to po nociach v prestávkach medzi učením, existuje aj lepšia možnosť. Nechajte si pomôcť špecializovanou agentúrou, ktorá zabezpečí to, čo vy už nestihnete. Majú k dispozícii väčšinou celý team odborníkov, pre ktorých sú takéto výzvy denným chlebom a preto sa nemusíte báť ani toho, že výsledok nebude dosť kvalitný.  Nie je to úplne najčestnejší spôsob, ale niekedy jednoducho účel svätí prostriedky.